Saturday , 25 March 2023

Ordinary Level

Excellent Performances of our brothers – G.C.E. O/L Results – 2013

A4

G.C.E. O/L Results 2014.      A9 W.A. Akitha Udara G.M. Isuru Kavinda B.G. Sonal Militha K.G. Dilan Nayanajith     A8 Mayura Anjana P. Nishal Shehan M. Eranda Harith     A7 L.K. Dhanushka Prasad Shamod Dilshan Sahan Chathuranga Thisara Navoda Dilan Suraj Hansa Sandamal Sameera Raviksha Vimukthi Aakash Haritha Uddeepa Thushan Keheliya H.A. Janith Dilan Nimesha Lasitha Lakshitha Gomaz.   ... Read More »

Go to Top